خاک بر سرت آقای ظريف
از حرصم آن قرار ننوشتن را که با خودم داشتم گذاشتم کنار
متن انگليسي مقاله ی محمد جواد ظريف- نماينده ی ايران در سازمان ملل- را در نيويورک تايمز بخوانيد تا ببينيد به چه زبان التماسي حرف زده. خاک بر سرتان که از آن طرف مردم را گذاشته ايد زير فشار که دائم شعار بدهند و باد کرده ايد زير پوست ملت و نمايش موشکي مي دهيد آنوقت از اين طرف نامه ای مي نويسيد که آدم از خواندنش و استدلال هايش خجالت مي کشد
ما ملت چقدر بدبختيم که شما مي خواهيد از منافعمان دفاع کنيد. خاک بر سرت آقای نماينده که اسم يک ملت را با آن نامه ات لکه دار کردی

نظرات

پست‌های پرطرفدار