د ِ بدبختی اين نيست که

فرمانده نيروی انتظامی گفته است که عامل مرگ بازداشتی‌ها در کهريزک ويروس بوده. منتها يکی از همان‌هايی که در کهريزک کشته شده‌اند پسر دکتر روح الامينی، رئيس انستيتو پاستور ايران، است که از صبح تا شب توی آزمايشگاه‌های مرکز علمی‌شان با ويروس سر و کار دارند. هر کسی نداند ويروس چه طور چيزی‌ست بابای همان آدم کشته شده که می‌داند. آنطوری هم که گزارش شده دهان محسن روح الامينی خرد شده بوده.

حالا يک کمی ويروس شناسی جهت اطلاع‌تان.

اول اين که آخرين عضو بدن که در زير خاک پوسيده می‌شود همين دندان است. يعنی هزاری هم که دندان يک آدمی دچار پوسيدگی شده باشد باز هم با همان حال و روز ديرتر از ساير اعضای بدن از بين می‌رود. لازم هم نيست خيلی تحقيقات جنايی بکنيد همين که يک سری برويد توی يک کله پاچه فروشی خودتان می‌بينيد که دندان‌های کله‌ی گوسفند توی آن آب جوش آخ هم نمى‌گويند در حالی که گوشت و غضروف‌ هم پخته می‌شوند.

بنابراين خرد شدن دهان و دندان مربوط به ويروس نيست.

دوم اين که اصلأ آمديم و دندان‌های محسن روح الامينی در اثر بيماری خرد شده بوده، خوب حالا کدام عاملی می‌تواند در عرض يک ماه، مثلأ، دندان يک آدمی را آنقدر بپوساند که خود بخود خرد بشوند؟ برای خاطر شما اين بار عامل بيماری را از باکتری‌ها انتخاب می‌کنيم چون فقط از باکتری‌ها برمی‌آيد که دندان را بپوسانند. خوب حالا باکتری به آن قدرتمندی که بزند دو هفته‌ای دندان آدم را بپوساند اصولأ وجود ندارد.

حالا اصلأ قبول که يک ويروس يا باکتری وجود دارد که خود آقايان از آن خبر دارند و می‌توانند نشانی علمی‌اش را هم بدهند که همين بوده. خوب اگر چنين عامل بيماری‌ای وجود دارد که اينقدر غلاظ و شداد است که همين الان بايد به دليل آلودگی ويروسی و باکتريايی تمام پرسنل نيروی انتظامی درگير در کهريزک را قرنطينه کرد. لابد که تا الان هم بيماری را منتقل کرده‌اند به ساير همکاران‌شان و عنقريب است که دندان‌های همه‌شان بريزد و به همان سرنوشت محسن روح الامينی دچار بشوند.

د ِ بدبختی اين نيست که خورشيد چطور دور زمين می‌گرده، گرفتاری اينه که اصلأ چطوری می‌گرده؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار