جمعه برای زندگی

يعنی چيزی جای "جمعه برای زندگی" را می‌گيرد؟ مطلقن نه. در ضمن الکی گير ندين، خودم مطلقن رو اينجوری نوشتم.

امروز "جمعه برای زندگی" خيلی برگشته است به حال و روز قبلی‌اش. اگر بار اول‌تان است که "جمعه برای زندگی" را می‌بينيد خدمت‌تان عرض می‌کنم که برگشت به حال و روز قبلی يعنی بزن و برقص. منتها يک تفاوت کوچکی با قبل‌ترها دارد. تفاوتش در اين است که حواس‌مان هست کودتا شده. يعنی اگر حضرات کودتاچی فکر می‌کنند ساز و بزن و برقص يعنی فراموشی کودتا خيلی اشتباه فکر کرده‌اند. حواس‌مان هست. منتها حضرات‌شان که می‌روند آدم با باتوم از کشورهای عربی وارد می‌کنند که مردم را بزنند ما می‌رويم از همان‌جا آدم با ساز و آوازشان را وارد می‌کنيم.

"جمعه برای زندگی" برای همين است که وقتی سرحال هستيد حواس‌تان هم به همه چيز هست.

آی خوانندگان "جمعه برای زندگی" فقط نياييد نوشته‌های ديگران را بخوانيد. خودتان هم بنويسيد. نگران نباشيد که نکند نوشته‌تان خوب نباشد يا اين ديگه چيه من نوشتم مردم می‌خندن. تصادفن برعکس است ... گير نده ... تا ننويسيد راه نمی‌افتيد. اعتماد به نفس داشته باشيد. تجربه‌های‌تان را با ديگران به اشتراک بگذاريد. خودتان هم از تنهايی درمی‌آييد.

دعوت من برای نوشتن در "جمعه برای زندگی" پابرجاست. اگر هم نياز به دعوت داريد يک ايميل بفرستيد تا رسمن دعوت‌تان کنم ... گير نده خودم اينطوری نوشتم رسمن.

برای "جمعه برای زندگی" امروز رفتم از توی خوانندگان عرب‌زبان شابا نبيله را انتخاب کردم. لطفن فقط تماشا نکنيد.


و نويسندگان امروز:

پژواک صمدانی: ترانه قومی

لادن: زندگی يعنی همين لبخند روزهای جمعه

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی. قسمت يازدهم: مرض خوش‌خيالی

Katiana Murillo: Guayabo, A Glance of Costa Rica's Indigenous Past

مينا ملکيان: دوگانه‌ای در وصف و مدح

Roudi Boromand: If we choose

ميم الف: متحدان عزيز يعني روس‌ها و چينی‌ها

گلنار: اگر خدا می‌خواست زن را روسری سرخود می‌آفرید

نظرات

پست‌های پرطرفدار