يک هفته با پژواک

گاهی نمی‌شود يک کارهای جالبی را توصيف‌شان کرد. امروز يکی از همان کارها را می‌شنويد. و البته ادامه خواهد داشت و جذاب‌تر هم خواهد شد.

اصل داستان اين است که کم‌کم اين وبلاگ دارد گروهی می‌شود. فی الواقع گروهی شده خيلی وقت است ولی صداهای ديگران را هم می‌شنويد آن همه از اين طرف و آن طرف دنيا.

در برنامه‌ راديویی "يک هفته با پژواک" که مجری آن پژواک صمدانی‌ست گزارش‌های خبرنگاران آزاد از کشورهای مختلف را می‌شنويد و پژواک هم طبق معمول از اتفاقاتی که در طول هفته درباره‌شان مطلع شده باخبرتان می‌کند.

امروز با لادن کريمی می‌رويم به مالزی، با مجيد آل ابراهيم می‌رويم به سوئد و با فريبا می‌رويم به هند و البته پژواک هم در استرالياست. خبرها را همان‌هايی که در آن کشورها زندگی می‌کنند برای‌تان می‌گويند و می‌شود گفت همه چيز دست اول است. اگر دوست داريد به عنوان خبرنگار آزاد به گروه ملحق بشويد بجنبيد و ايميل بفرست که خبرتان کنم چه کار انجام بدهيد. قرار نيست آواز بخوانيد، حالا البته دوست داشتيد بخوانيد هم به خودتان مربوط است، ولی اصل موضوع در خبرهای محل زندگی‌تان است. از ورزش تا هنر و سياست و رخت و لباس ... آی خونه‌دار و بچه‌دار زنبيلو بردار و بيار ... يعنی هر خبری که دوست داريد بفرستيد راه بيفتيد. لازم نيست منتظر باشيد کشف بشويد. خودتان خبر از کشف خودتان بدهيد.

"يک هفته با پژواک" اين هفته را بشنويد.


فايل برای داونلود


تمام حقوق گفتار اين اثر به پژواک صمدانی، لادن کريمی، مجيد آل ابراهيم، فريبا و حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع استنظرات

پست‌های پرطرفدار