يک هفته با پژواک

باورتان می‌شود يا نه اما خود من هر روز شنبه منتظر خبرهای برنامه‌ی "يک هفته با پژواک" هستم که از اين طرف و آن طرف دنيا فراهم می‌شوند. در اين شش هفته‌ی گذشته هر بار خبرهای تازه را از زبان يک گروه حرفه‌ای از روزنامه نگاران ايرانی می‌شنويد که حالا می‌شود گفت يک گروه حسابی درست کرده‌اند.

اين هفته برنامه‌ی راديويی "يک هفته با پژواک" خيلی شنيدنی‌ست. توصيه می‌کنم از دستش ندهيد.


فايل برای داونلود
تمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به پژواک صمدانی، لادن کريمی، سپيده يزدان و رضا گنجی و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع استحالا البته از اين به بعد روزهای شنبه می‌توانيد يک کار تصويری هم ببينيد که فربد ميم آن را تهيه می‌کند. کم‌کم که کارهای فربد را دنبال کنيد متوجه می‌شويد قرار است چه داستان‌هايی را در قالب تصوير و موسيقی ببينيد و بشنويد. يک کمی که اين بخش راه افتاد به طور کامل مستقل می‌شود.


نظرات

پست‌های پرطرفدار