يک هفته با پژواک


با وجود اين که "يک هفته با پژواک" اين هفته را يک روز ديرتر می‌شنويد ولی حالا به لطف سرتق از اين هفته لوگوی اين برنامه را هم می‌بينيد.

جالب بود که امروز کلی تلفن داشتم که چرا "يک هفته با پژواک" اين هفته روی وبلاگ نيست. فکر می‌کنم همه‌ی خوبی اين برنامه به خاطر گروه برنامه‌ساز آن است که فوق‌العاده هستند. اگر دوست داريد به اين گروه ملحق بشويد ايميل بزنيد تا عضو گروه بشويد.

اين هم "يک هفته با پژواک" امروز.


فايل برای داونلود
تمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به پژواک صمدانی، لادن کريمی، سپيده يزدان و رودی برومند و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع استنظرات

پست‌های پرطرفدار