جمعه برای زندگی
اين هم "جمعه برای زندگی" امروز. يک کمی انرژی بگيريد.

از اين هفته "جمعه برای زندگی" صاحب لوگو شده و هر جايی که نوشته‌های مربوط به "جمعه برای زندگی" را می‌بينيد لوگوی صفحه را هم خواهيد ديد. اين لوگو را سرتق طراحی کرده و کم‌کم برای روزهای ديگر هم لوگوهای ديگری خواهيد ديد.

اينجوری‌هاس.

يادتان هست هفته‌ی گذشته نوشتم غصه خوردن تمام شد؟ حالا امروز مراسم پايان غصه خوردن را برگزار کردم. منتها يادم هست که يادتان بيندازم سبزها خيلی هم زنده هستند و بر خلاف اين که می‌خواهند از زور غصه خوردن برويم دنبال کار و زندگی‌مان، اصلأ از اين خبرها نيست. اگر قرار بود برويم دنبال کار و زندگی‌مان که اصولأ رأی نمی‌داديم.

خوب انرژی گرفتن برای همين است که تا وقتی جواب‌مان را نگرفتيم سر حرف‌مان باقی می‌مانيم. اهل حزب الله لبنان يک سال تمام توی خيابان‌های بيروت و جلوی کاخ رياست جمهوری لبنان چادر زده بودند تا دولت را وادار به پذيرش خواسته‌شان بکنند. ما که از اين حضرات کمتر نيستيم. اگر آن‌ها بلدند يک سال را توی خيابان‌های بيروت چادر بزنند ما هم بلديم خودمان را پر انرژی نگه داريم.

برای "جمعه برای زندگی" امروز يک موسيقی انتخاب کرده‌ام از اويغورهای چين که اسمش دوازده مقام است. خوب که گوش کنيد لابلای آوازی که می‌خوانند کلی واژه‌ی فارسی می‌شنويد.

اين هم نويسندگان امروز:

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی. قسمت دهم: علوم حدیث و طرح اسلامی

Katiana Murillo (Costa Rica): An Old Survival Ritual

پژواک صمدانی: به سمت معشوق با روحیه یاغیگری

لادن کريمی: امان از ...

نظرات

پست‌های پرطرفدار