نمايشگاه

داشتم از توی محوطه‌ی دانشگاه QUT رد مي‌شدم ديدم به مناسبت شروع نيمسال دوم تحصيلي نمايشگاه برگزار شده. البته به هر مناسبتي يک نمايشگاه راه مي‌اندازند و هر چند نفری که يک گروه راه اندخته‌اند شروع مي‌کنند به تبليغات برای خودشان. کلي يادبود هم مي‌دهند به مردم. حالا عکس‌ها را که ببينيد خودتان متوجه بعضي تبليغات‌شان مي‌شويد.


نظرات

پست‌های پرطرفدار