همين کنار گوش‌مان

واقعأ امروز خنده‌ام گرفته بود از اين طرح مبارزه با بدحجابي دختر‌ها و سر و لباس پسرها. حالا مي‌نويسم برای‌تان.

فکر کنيد تمام خانم‌ها قبول کنند که اصلأ حجاب کامل با چادر و روبنده داشته باشند، يکي نيم متر پارچه هم اضافه بدوزند پايين چادرشان که کاملأ پوشيده باشد. دستکش هم دست‌شان کنند که ديگر کامل بشود. از آن طرف هم آقايان بردارند شلوار گشاد بپوشند با يک پيراهن بلند که بیفتد روی شلوار و تا زانو‌های‌شان هم برسد، ريش بلند هم بگذارند و موهای‌ سرشان را هم از ته بزنند که ديگر حرف تويش نباشد. حالا اين ديگر مي‌شود مطابق با دستورات.

خوب حالا لابد بايد نيروی انتظامي نيروی کمکي هم از خارج وارد کنند چون با اين سر و وضعي که مردم پيدا مي‌کنند مي‌شود هر چيزی را توی لباس‌شان يا زير لباس‌شان حمل کنند. آنوقت با اين وضعيت مي‌خواهند چکار کنند؟

همين الان توی افغانستان همين وضعيت هست. توی پاکستان هم در جريان درگيری‌های مسجد سرخ معلوم شد رهبر همين شورشي‌ها مي‌خواسته با چادر زنانه از حلقه‌ی محاصره دربرود.

آن وقت يک جايي خواندم چند مدت پيش که همين بمبگذاران انتحاری در عراق زير دشداشه‌شان کمربند انفجاری مي‌بنندند و راه مي‌افتند تا برسند به محل مورد نظرشان و کار بدهند دست مردم. لابد همين‌ها يا از همان مدل رهبر شورشي‌های مسجد سرخ پاکستان هم مي‌توانند با چادر و روبنده‌ بيايند تا قلب تهران و هزار جور مشکل درست کنند. يعني نيروی انتظامي اينقدر نيرو دارد که تمام مردم را بازرسي بدني کنند؟ يعني اين حضراتي که از اين طرح‌ها مي‌دهند به اين بخش‌هايش فکر نمي‌کنند؟

حقيقتش نيروی انتظامي جمهوری اسلامي بايد با اين همسايگان شورشي ايران خيلي هم خدا را شکر کند که جوان‌های ايراني همين لباس‌ها را مي‌پوشند که اگر يک موبايل هم زير لباس‌شان باشد تا دو فرسخ آن طرف‌تر ديده مي‌شود.

حالا آدم خنده‌اش مي‌گيرد اما همين کنار گوش نيروی انتظامي در افغانستان و عراق همين خنده‌ها کار داده دست مردم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار