برای لوا زند

خيلي از لوا که وبلاگ "بلوط" را مي‌نويسد سپاسگزارم. خدا کند شايسته‌ی نصف آن محبتي که در حق وبلاگ آزادنويس و نوشته‌هايم داشته، باشم.

البته که وبلاگش را مي‌خوانم و مدتي‌ست، شايد دو سه هفته‌ای‌ست، که وبلاگش را گذاشته‌ام توی فهرست وبلاگ‌های عکسداری که بهشان لينک داده‌ام، منتها ظاهرأ عکس وبلاگش خيلي هم ظاهر نمي‌شود، يا کار من اشکال دارد در لينک دادن.

همين وسط هم بگويم کلي وبلاگ ديگر هم هست که هر روز مي‌گردم بلکه عکسي که اسم وبلاگشان را تويش نوشته باشد پيدا کنم که باقي دوستان را هم به خواندن وبلاگ‌های‌شان دعوت کنم که فعلأ پيدا نکرده‌ام.

خلاصه که لوا کلي لطف کرده. کلي هم خنديدم از اين که هر دوتای‌مان شکمو هستيم.

برای هفت روز هفته نويسي هم اجازه نمي‌خواهد که! اجازه‌اش دست خودتان است که بنويسيد، يعني زحمتش با خودتان است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار