اين دو تا وبلاگ را از دست ندين

یک وبلاگ را از طريق نيک آهنگ ديده بودم که اسمش حاجي واشنگتن هست. البته نيک آهنگ و نويسنده ی حاجي واشنگتن مايل نبودند که اسم وبلاگ نويس را بنويسند. من کارهای ديگر حاجي واشنگتن را که با اسم خودش چاپ شده ديده بودم که خيلي هم درست و حسابي هستند. وبلاگش هم خواندني ست. اما امروز عصری داشتم وبلاگ حاجي واشنگتن را مي خواندم که نشاني وبلاگ حاجي کنزينگتون را ديدم. چون حدس مي زنم چه کسي نويسنده اش است خيلي تشويق تان مي کنم که وبلاگ حاجي کنزينگتون را بخوانيد. اگر حدسم درباره ی نويسنده اش درست باشد مي شود گفت دوباره يک آدم حرفه ای از نوع وبگرد يک وبلاگ خيلي خواندني راه انداخته

نظرات

پست‌های پرطرفدار