سپاسگزاری

داشتم وبگردی مي‌کردم ديدم استاد بهروز توراني محبت کرده‌اند و اسم مرا در بخش لينک‌های وبلاگ‌شان گذاشته‌اند. انگار آدم شب بخوابد و صبح که بيدار مي‌شود ببيند يک جايزه‌ای به او داده‌اند. خيلي خيلي باعث افتخارم است

از لطف استاد توراني سپاسگزارم

نظرات

پست‌های پرطرفدار