دانيال و حبقوق

خيلي هميشه برای من جالب بوده که تعداد پيامبران قوم يهود در ايران از تعداد امام‌های شيعه بيشتر هست

دو جا را مي‌نويسم که ببينيد چقدر هم معروفند. در خوزستان يک شهر کوچکي هست در فاصله‌ی ميان اهواز و دزفول/انديمشک. اسم اين شهر شوش يا به عبارت ما خوزستاني‌ها شوش دانيال است که در تمام طول جنگ هم دائم خبرهايش بيشتر از مابقي نفاط جنگي بود چون به لحاظ استراتژيک خيلي برای هر دو طرف جنگ اهميت داشت

شوش دانيال مدفن دانيال نبي ست که يکي از پيامبران قوم يهوده، مقبره‌ی خيلي زيبايي هم برايش درست کرده‌اند، مثل کله قند اما مضرس درست شده. تقريبأ محل دعا و نذر و نياز مسلمان‌هاست، چون هر چه مي‌بينيد دارند اطرافش نماز مي‌خوانند. اهميت تاريخي شوش هم که توضيحي لازم ندارد

يک جای ديگری هم هست. تويسرکان که مقبره حبقوق نبي است که او هم باز يک پيغمبر قوم يهود بوده و از قضا چند سال پيش دزدها رفته بودند در مقبره را باز کرده بودند و از ترس فرار کرده بودند. خادم مقبره که او هم مسلمان است مي‌گفت دزدها ديده بودند زير مقبره يک پلکان هست و به هوای دزدی رفته بودند پائين که ناغافل به يک جسد تازه مي‌رسند و دفرار

خادم مقبره مي‌گفت بعدأ امام جمعه و مقامات محلي و رئيس دانشگاه آزاد تويسرکان به عنوان مقام علمي ‌آمده بودند و آن سردابه را بازديد کرده‌اند و همه‌اش هم فيلمبرداری شده. از قراری که مي‌گفت آن جسد مربوط بوده به حبقوق نبي

شنيده‌ام تعداد پيامبران قوم يهود در ايران بيشتر از اين‌هاست و گاهي زايران خارجي هم مي‌آيند برای دعا و نيايش آنجا

نظرات

پست‌های پرطرفدار