چنين کنند بزرگان

آدم فکر مي‌کند از ايران که مي‌آيد بيرون و هوای بيرون را مي‌بلعد حق دارد درباره‌ی همه چيز و همه کس فقط بنا به دلخواه خودش و با متر و معيار خودش اظهار نظر کند. همه‌مان همينطوريم متأسفانه، منتها بعضي‌ها بلندتر داد مي‌زنند

معلوم است راه درازی هنوز در پيش داريم که احتمالأ از سن پير شدن‌مان هم رد مي‌شود و بعدها هنوز ما وسط دايره‌ی نقد و نظريم

الان ديدم عزت الله انتظامي خيلي از روی فهميدگي همان حرفي را زده که از او به عنوان معلم مي‌شود انتظار داشت. خودتان اينجا بخوانيدش، مخصوصأ اين را که گفته حرف خصوصي را بايد نگه داشت برای جمع خصوصي

اهل هنری که قدر پير شدن‌شان را مي‌دانند گوهرهای گرانبهايي هستند که هيچ‌شان به جوان‌های تا ابد جوان شباهت ندارد


نظرات

پست‌های پرطرفدار