په روانه

اگر اهل ويدئو ديدن هستيد يک جايي برایش درست کرده‌ام کنار صفحه. افتتاحيه‌اش با يک ويدئوی کردی‌ست که خودم قبل از شما صد بار تماشايش کردم. اسمش په روانه، يعني پروانه ست

يعني مي‌شود توی آزمايشگاه کردی رقصيد يعني هلپره کرد؟ حالا شايد هم شد

نظرات

پست‌های پرطرفدار