افتتاح غير ايراني

آمدم يک نفسي بکشم و دوباره برگردم سر کارم که فعلأ همان مراسم برش دادن‌های 5 ميکروني‌ست ديدم از افتتاح رسمي راديو زمانه در روز پنجشنبه يعني ديروز خبر داده‌اند ولي از قراری که دارم خود راديو را مي‌شنوم هنوز موسيقي درهم دارند پخش مي‌کنند
راستي چرا دولتمند خال را برای افتتاح دعوت کرده بودند؟ مگر قرار است تاجيکستان را هم پوشش خبری و وبلاگي بدهند؟ تا جايي که خواندم مهدی جامي نظرش کاملأ چيز ديگری‌ست در
اين مصاحبه
×××
×××
س: با توجه به شناخت شما از آسيای ميانه و با توجه به اين‌که بخش عظيمی از مردم آسيا ميانه فارسی زبان هستند آيا اين راديو خاص ايرانيان خواهد بود يا برای فارسی‌زبانان آسيای ميانه هم برنامه‌هايی خواهيد داشت؟
ج: راديو زمانه به ايران و ايرانيان اختصاص دارد و ما نمی توانيم همه فارسی زبانان را مخاطب رادیو در نظر بگیریم. نه در توان ودجه‌مان است نه در امکانات. فکر می کنم که اگر همين هدف را ولو هدف محدودتری باشد به انجام برسانيم، بهتر است تا هدف بزرگ‌تری در نظر بگيريم که نمی توانيم به آن برسيم. به دلیل توجه خاص آمریکا، افغانستان به اندازه کافی زیر پوشش رسانه‌ای قرار دارد. اگر بخواهيم به افغانستان بپردازيم از زاويه‌ای می پردازيم که برای ايرانيان جالب است، برای تاجيکستان هم همين طور. فکر می کنيم چيزهايی را بايد پوشش بدهيم که برای ايرانی سوال يا جالب است
ولی من هدفم اين نيست که کاری کنم که مثلا تاجيک های سمرقند و يا دوشنبه از برنامه ما استفاده بکنند و يا مشتری دايم برنامه بشوند
×××
×××
دعوت کردن دولتمند با اين هدف خيلي هماهنگ نيست. به نظرم رسيد ارادت شخصي مهدی جامي به دولتمند که در همان مصاحبه گفته درباره‌ دولتمند يک فيلم مستند هم ساخته زمينه‌ی دعوت او برای افتتاح راديو زمانه بوده
لابد در خارج از کشور مي‌شده گروه‌های موسيقي ايراني هم پيدا کرد که در اندازه‌های افتتاح راديو زمانه باشند. به هر حال برايم سؤال شده بود که چرا افتتاحيه‌اش غير ايراني شده؟ حالا شايد هم من دارم اشتباه مي‌گويم

نظرات

پست‌های پرطرفدار