اجرای زنده
دفتر کار، ساکت، هوای نسبتأ خنک
*
يکهو مي زند به سر صاحب اتاق که سکوت زيادی را بشکند
*
صدای بلندگو زياد، موسيقي، آماده، شروع
*
زوربای يوناني با صدای بلند همراه با رقص پا
*
چه شود!!!، يعني چه شد!!!، جايتان خالي

نظرات

پست‌های پرطرفدار