احمدی نژاد از نگاه بي بي سي
خيلي جالب مي شود وقتي آدم مي خواند که جان سيمپسون در بي بي سي به اين عقيده است که "آقای احمدی نژاد در انتخاباتی کمابيش آزاد به پيروزی رسيد، هرچند که افراد مخالف با اصول بنيادين جمهوری اسلامی، حق نامزدی در انتخابات را نداشتند". البته همانقدر که ژنرال مشرف و سلفش ضياءالحق روسای جمهور منتخب پاکستان محسوب مي شدند و مي شوند انتخاب احمدی نژاد هم سراسر آزادانه بود و خيلي خودجوش برايشان رأی به صندوق ها ريخته شد. بابا! يک چيزی بگو بگنجه اقلأ

نظرات

پست‌های پرطرفدار