خبر کشف يک موجود زنده در روزنامه ی شرق
فقط کپي اش مي کنم از اين جا
آقاى مويدى: كلاً كه عيال بنده يك شكل خاصى به بنده نگاه مى كنند، اما در ايام خانه تكانى، وقتى مى بينند بنده نشسته ام يك گوشه اى و دارم- مثلاً- كتابم را مى خوانم، نگاهش مثل بن لادن است به رئيس جمهور آمريكا. چنان از من متنفر مى شود كه يقين دارم اگر هواپيما داشت مستقيم مى زد به برج هاى دوقلوى حقير
يعني "برج های دوقلو" آن حقير کجا ممکن است قرار گرفته باشند. گفته بودند علي ميرفتاح يک موجود جديدی کشف کرده، نگو راست مي گفتند ها

نظرات

پست‌های پرطرفدار