جمعه برای زندگی

واقعأ که بعضی قطعات موسيقی چقدر جذابند.

دو سه هفته پيش يکی از دوستانم- افشين- سه تا آلبوم از کارهای Claude Challe را برايم فرستاد. هر آلبوم مجموعه‌ای از آثار کشورهای مختلف است که کنار هم چيده‌ شده‌اند. کنار هم گذاشتن آثار متفاوت از جنبه‌ی زبانی ولی با زمينه‌ی مشترک آوايی و حسی خيلی کار جالبی‌ست.

يکی از قطعات آلبوم Dance مربوط است به Willy DeVille که اصلأ امريکايی‌ست اما خيلی موسيقی‌اش به امريکای لاتين شباهت دارد. برای اين هفته روی قطعه موسيقی‌ی Demasiado Corazon تصوير گذاشته‌ام که هم موسيقی را بشنويد و هم يک کار تصويری متفاوت ببينيد.

خيلی قطعه‌ی پرتحرکی‌ست و تقريبأ تمام هفته تا فرصتی شده همين را شنيده‌ام. شنيدن که چه عرض کنم. احتمالأ شما هم شنيدن که چه عرض کنيد می‌شويد.

نظرات

پست‌های پرطرفدار