نقش ملانصرالدين در امور گمرکی و عفاف

توی اين عکس‌هايی که زمانه به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده يک عکس خيلی بامزه‌ای هست. فکر کردم توجه‌تان را جلب کنم يک کمی بخنديد به امور دنيوی. عکس اول از بالا. آستين پيراهن اين آقايی را که توی عکس آخر هم چهره‌اش را می‌بينيد نگاه کنيد. اين آستين مربوط است به پيراهن‌هايی که دگمه سردست بايد بهشان نصب کرد. دقيق دگمه برگردان‌ها را ببينيد که متوجه بشويد. مجموعه‌ی عکس‌ها هم اينجاست که دقيق ببينيدشان.

توی اين بگير ببندهای مربوط به لباس و بدحجابی که اواخر بهار شروع شد همه را که می‌گيرند تا بلکه به سلامتی يک نفر جام زهر را نوش جان ‌کند و مردم خلاص بشوند. منتها همان اواخر بهار‌ يکي دو تا خبر هم منتشر شد که يکی‌شان مربوط بود به روز اول خرداد ماه همين امسال که معاون گمرك ايران و رييس طرح گسترش فرهنگ، عفاف و حجاب درباره‌ی واردات کالاهای غير مجاز حرف زده بود. طبيعتأ خيلی خودشيرينی فرمودند.

حالا اصولأ که عنوان همايش و حرف‌های ايشان را اگر توی کتاب ملانصرالدين می‌نوشتند هم باز هيچ جای کار ايراد نمی‌کرد از بس که سراسر خنده‌دار بود.

اول که معلوم نيست معاون گمرک که اصولأ سر و کارش با ترخیص کالاست چه ربطی دارد به طرح گسترش عفاف و حجاب؟ يعنی هر چقدر ايشان شير فلکه‌ی ترخيص کالا را شل و سفت کند اوضاع عفاف و حجاب هم شل و سفت می‌شود؟ البته اين طور که پيش می‌رود شتر عفت و عصمت حکومت نوبتی هم که باشد نوبت خوابيدن جلوی در خانه‌ی همين جناب را دارد که بلاخره قسمت گمرکی‌اش را هم تجربه کنيم ديگر.

حالا بلاخره، اسم نشست‌شان را گذاشته بودند نشست امور امنيتي و گمركي که باز معلوم نيست اين چه مدل فرهنگ‌ سازی‌ست که معاون گمرک در آن دخيل است و مسير گمرکی‌اش هم از طريق گسترش عفاف می‌گذرد. اصلأ معادله‌ی رياضی درست کرده‌اند.

توی همين نشست امنيتی- گمرکی عصمت و طهارت که در آستارا برگزار شده بود همين جناب معاون که عبارتند از آقای اصغر حميدی فرموده بودند که: "جلوگيری از برخي كالا مانند كراوات كه تناسبي با فرهنگ ايراني ندارد در گرو تغيير مقررات واردات كشور است كه در اين باره بايد اقدام جدی و مناسب صورت بگيرد". يعنی اهل مجلس رأی گيری کنند که مقررات کشور در زمينه‌ی کراوات چی باشد بهتر است. نه که بيکارند هی سر خودشان را می‌تراشند. حالا کراوات که جزو ادوات جرم باشد لاجرم دگمه سردست هم بايد جزو همان دسته باشد. و خيلی طبيعی‌ست که برای استفاده از دگمه سردست پيراهن آدم هم بايد مدل عسس مرا بگير باشد.

حالا توی عکس‌های منتشر شده همين بابايی که از طرف حکومت با ارشادات آقای رئيس بخش عفت و عصمت آمده جرم اين و آن را برملا کند خودش بايد منتظر باشد که يکی بيايد ايشان را با ادوات جرم دستگير کند. يعنی واقعأ ملانصرالدين داستان از اين بيشتر هم می‌شود؟ ‌

نظرات

پست‌های پرطرفدار