جمعه برای زندگی

می‌گويند بعضی صداها آسمانی هستند و هيچ مشابهی هم برای‌شان پيدا نمی‌شود. از همين صداهای آسمانی خيلی‌های‌شان سال‌هاست در فضاهای جمعی‌ ما نشنيده باقی مانده‌اند. به نظرم اين يکی که امروز می‌شنويد از جمله همان صداهاست. اين هفته فکر کردم يک کمی صدای سيما مافيها را بشنويم و لذت ببريم. ‌

نظرات

پست‌های پرطرفدار