جمعه برای زندگی

حالا انصافأ ماکارنا بلديد برقصيد؟

جای‌تان خالی يک ماه پيش اهل آزمايشگاه ما شديدأ دچار ماکارنا شده بودند. گرفتاری ماکارنا زود به همه سرايت می‌کند ديگر. آمدم همان وقت ماکارنا بگذارم نشد، حالا يک کمی نگاه کنيد دست‌تان می‌آيد چرا ماکارنا هنوز جذاب است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار