ميبينين که؟
يادتونه نوشته بودم چيني ها سال نو رو با چه نظمي برگزار کردند و آخرش هم نوشته بودم بعد از چيني ها بايد بگيم ما کجا افغان ها کجا؟ حالا اين رو بخونين
هرات به دليل همسايگی با ايران، از خرافه هايی که در ايران رايج است آسيب می بيند. اميدوارم که مردم فرهنگ دوست کشورما به عقل و منطق شان رجوع کنند و به دنبال مزخرفات نباشند. محمد ياسين رهياب - کابل
اين رو از سايت بي بي سي کپي کردم که موضوع خبرش درباره ی مشکل
عدد 39 در هرات هست. جالبه که کم کم ايران از جنبه ی فرهنگي هم داره در نظر همسايگانش از درجه ی اعتبار ساقط مي شه. اميدوارم کسي فکر نکنه حتمأ بايد در کشورهای غربي زندگي کرد تا مشکلات اينروزهای ايران بهتر ديده بشن، يا اين که ماها که بيرون از ايران هستيم داريم عمدأ مشکلات کوچک رو بزرگ جلوه مي ديم. اين نظری که ديدين مربوط به يک آدمي هست که در افغانستان زندگي مي کنه اون هم در پايتخت افغانستان يعني کابل که مطمئنأ در بهترين شرايط هم وضعش نبايد خيلي بهتر از دور افتاده ترين شهرهای ايران باشه. اما نظرش اين بوده که خرافات داره از ايران به افغانستان رواج پيدا مي کنه
حالا مي بينين که کم کم بايد بگيم ما کجا افغان ها کجا؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار