باباااااااا مهرورزی ی ی ی ی
چهار ماه پيش يکي از دختران ايراني گريفيث با يکي از همرشته ای های خودش که استراليايي هم هست عقد يا به عبارت اينجايي ها نامزد کردند. بنای عقد هم اين بود که آقای داماد مسلمان بشوند که شدند و يک اسم خفن عربي-اسلامي هم برای خودش انتخاب کرد. عروس خانم هم هر کاری توانست انجام داد که اسم آقای داماد تازه مسلمان يک کمي رقيق تر باشد ولي داماد قبول نکرد و همان اسم انتخابي خودش را ترجيح داد، به هر حال. از بس که اسمش هم ناجورعربييه ما هم همان اسم استراليايي اش ترجيح مي دهيم برای صدا زدنش
عروس و داماد از فرصت سه ماه ی تعطيلات تابستاني استفاده کردند که بروند ايران و همانجا به رسم ايران و در کنار خانواده ی عروس عقد و ازدواجشان انجام بشه و طبيعتأ هم همانجا ثبت بشود. امروز بعد از سه ماه که ديدمشان معلوم شد برای ازدواج و ثبت رسمي آن در ايران سه ماه دوندگي کرده اند و بي نتيجه بوده چون برای اين کار بايد از وزارت اطلاعات هم استعلام بشود، حتمأ چون داماد خارجي بوده ولو که مسلمان هم شده باشد. هر چه عروس و داماد و خانواده منتظر شده اند خبری نشده و بلاخره برای شروع دانشگاه برگشته اند استراليا
اداره ی ثبت احوال در همان ايران به عروس و داماد گفته اگر برويد و ازدواجتان را در سفارت ايران در کنبرا ثبت کنيد فقط نيم ساعت وقت مي برد، برويد همان استراليا چون معلوم نيست اين کار در خود ايران چه وقتي به نتيجه مي رسد. اين بندگان خدا هم از ايران آمده اند و يک راست رفته اند کنبرا و ازدواجشان را در سفارت ثبت کرده اند، نيم ساعته
سه ماه برای ثبت ازدواج!؟ اون هم با استعلام؟ باباااااااا مهرورزی ی ی ی ی ی

نظرات

پست‌های پرطرفدار