برای يونس شکرخواه
مي خواستم برای يونس شکرخواه ايميل بزنم اما بعد ديدم همين جا بنويسم بهتر مي شود شايد ايده ام را ديگراني باشند که بپسندند يا منتقدش باشند و اشکالاتش کمتر بشود اگر يونس يا هر کسي ديگر ممکن است علاقه به اجرايش داشته باشد
يونس دارد با دانشجويان ارتباطات که به هر حال گروه عمده شان در رسانه ها به کار مشغول مي شوند سر و کله مي زند. متن بعضي درس ها و پيشنهاداتش را هم در وبلاگش مي نويسد، خودش هم اهل نوشتن بوده و هست. خوب چرا يک وبلاگ درست نمي کند که بشود کارگاه روزنامه نويسي آنلاين و اين درس ها را از شکل تئوريک به عمل تبديل کند؟
خبر و عکس و گزارش هم دارد و دائم خودش به آن ها لينک مي دهد، يک بخش انگليسي هم بگذارد که زبان خارجي دانشجوياني تقويت بشود، بد نيست که از همين حالا همين مفاهيمي را قرار است دانشجويان در فضای سايبر و برای کارفرمايان آينده شان توضيح بدهند و گاهي خودشان هم ندانند واقعأ چه چيزی از آب درمي آيند همين حالا انجامش بدهند با کمک فکری خود يونس
فکر مي کنم سال پيش همين فکر را برای حسين ايميل کردم اما ظاهرأ پيش از آنچه فکر مي کردم گرفتار بود. ايده اش هم واقعأ مربوط به زماني بود که يک دانشجويي آمد آزمايشگاه من و شنيده بود من روزنامه نگار علمي هستم و مي خواست کمک کنم و او هم راه بيفتد در روزنامه نگاری علمي. با هم گپ زديم و فکر کرديم يک وبلاگ خبری درست کنيم و او کم کم خودش وبلاگ را بگرداند و من بشوم همفکرش و گاهي بنويسم اما دائم نظارت کنم بر کارش. اتفاقأ برای يک دوره ی يک ساله رفت امريکا و هنوز نيامده، من هم که اصلأ محل کارم عوض شد
حدس مي زنم اگر يک گروه بزرگتری مثل شاگردان يونس چنين وبلاگ روزنامه نگارانه ای با ايده های خاص را راه بيندازند مي تواند الگويي بشود برای همان دانشجوها، هم از جنبه ی کار گروهي و هم از جنبه ی فضای کار مطبوعاتي. از قرار بعضي شاگردان سابق يونس در خارج از کشور هم هستند و مي توانند خبرهای خارجي را پوشش بدهند

نظرات

پست‌های پرطرفدار