استخدام وزير با رزومه
اين احمدی نژاد بيچاره را انداخته اند به دردسر. از هيچ چيز در عالم مديريت سر درنمي آورد. باور کنيد دلم مي سوزد که اين بيچاره را گذاشته اند وسط دايره و دارند مضحکه اش مي کنند. اين مصاحبه ی شرق را با وزير نفت مي خواندم کلي دلم برای احمدی نژاد سوخت. به وزير فعلي نفت، همين وزيری هامانه، گفته:" ... انتخاب اين است كه شما باشيد. بعد گفتند كه برو و فردا شب بيا و يك رزومه هم بياور". يعني احمدی نژاد اصلأ نمي داند فرق انتخاب وزير برای وزارتخانه ی مهمي مثل وزارت نفت با استخدام کارمند تمام وقت برای فلان شرکت خصوصي در چيست. به وزير پيشنهادی اش گفته برو رزومه بيار
همين است که آن آقای زاهدی هم حتمأ برداشته در رزومه اش نوشته مرد علمي سال و شاخ غول شکن، احمدی نژاد هم فکر کرده حتمأ مرد علمي سال هم بوده اين آقا. حالا مي شود راحت تر نتيجه گرفت چرا اين کابينه ی احمدی نژاد لنگ مي زند. همه برداشته اند رزومه ی توپ نوشته اند داده اند دست آشنايان و فاميل های احمدی نژاد. او هم شروع کرده به استخدام از روی رزومه. احتمالأ مثلأ زريبافان هم مثل هر شرکت خصوصي ديگر برداشته رزومه های فاميل هايش را با آب و تاب بيشتری نوشته و گذاشته روی همه
آن از وزير علوم، اين هم از وزير نفت

نظرات

پست‌های پرطرفدار