واقعأ چرا حماس از ايران حمايت مي کند؟
ظاهرأ حرف های برادرانه ی هوگو چاوز و اعلام همبستگي های ملت ها از جمهوری اسلامي وقتي به عمل درمي آيد آنوقت سرانه اش مي شود حمايت خالد مشعل از جمهوری اسلامي که البته خودش مي گويد ايران. اين عمق نفوذ معنوی جمهوری اسلامي در جهان را نشان مي دهد و بسيار هم قابل توجه است
معني حمايت حماس اين است که جمهوری اسلامي از حمايت شرکای تجاری اش مثل چين و روسيه طرفي نبسته و مي داند که آن ها بيشتر به دنبال منافع جهاني خودشان هستند و حالا حماس پرچم جنگ چريکي را برای دفاع از ايران بلند کرده. من معني اش مي کنم پول بيشتر برای گروه های شبه نظامي تا با جنگ چريکي از کيان جمهوری اسلامي دفاع کنند. يعني اگر فردای روز ملا عمر و بن لادن و اعضای گروه قديمي بادرماينهوف هم به خنسي مالي بخورند با دو تا دفاعيه از ايران و چهار تا بمب ترکاندن بلاخره دستي برايشان به کيسه پول مي رود. معامله ی بدی نيست اما اشکالش در اين جاست که همه ی پول بگيرها منبعد مي بايست در داخل ايران بمانند چون قذافي هم ديگر به چريک ها راه نمي دهد
ده دوازده سال پيش که برنامه ی نظم نوين جهاني در عمل در خاورميانه به راه افتاد نواز شريف در ديدارش از ايران در مجلس يک سخنراني مفصل کرد که نقاط توجه نظم نوين کجاست. بعد از آن سخنراني که در واقع هشدار کشورهای تأثيرگذار در نظم نوين به ايران بود تحرک سياسي در همه ی کشورهای خاورميانه شروع شد و تتمه ی معاملات بازار سياه امثال عبدالقديرخان راهي کشورهای مختلف شد تا گروه عبدالقدير خان تا قبل از بسته شدن درها هر چه را دارد آب کند و پولش را به جيب بزند. تازه اين مربوط به عبدالقدير خان بود. فروش زيردريايي گازوئيل سوز روسيه به ايران را هم بگذاريد در همان دوران که نه توجيهي برای خريدش بود آن هم برای خليج فارسي که کشتي های تجاری از ترس کم عمقي آن فقط از مسيرهای خاصش رفت و آمد مي کنند، و نه اگر توجيهي داشت دست کم گازوئيلي اش با آن جوش های خنده دار روی بدنه اش قابل قبول بود
حالا دايره ی گفتگو با جمهوری اسلامي دارد روز به روز تنگ تر مي شود و آقای خالد مشعل مي خواهد خط شکني کند و برود آن طرف بايستد و تهديد کند . ديروز تلويزيون استراليا يک فيلمي نشان داد از آخرين حمله ی اسرائيل به ماشيني که به قول اسرائيلي ها چهار نفر از فرماندهان حماس را جابجا مي کرده. تصاوير از دوربين هواپيما يا هليکوپتری گرفته شده بودند که با نشانه گيری ليزری درست موشک را به خودرو زد. آقای خالد مشعل هم حتمأ هزار تای ديگر از اين فيلم ها را ديده که همين گروه کوچک خودش را چطور دارند قلع و قمع مي کنند و ايشان دارد جوان های فلسطيني را از اين مدل مبارزه بيزار مي کند، آنوقت مي خواهد از ايران هم به همين منوال دفاع کند که از فردای روز هليکوپترهای اسرائيل و امريکا و بقيه ی دنيا راه به راه نشانه بگيرند و بزنند و اين بار در شهرهای ايران
اين آقای خالد مشعل چرا يک مدتي مثل حکمتيار که خانه ی بالای شهر تهران در بست در اختيارش بود و چپ و راست از توی رختخواب فرمان مي داد برای رتق و فتق امور افغانستان يک مدتي نمي ماند همان جا بلکه بفهمد بدون دردسر درست کردن برای ايراني ها هم مي تواند خوب استفاده اش را ببرد. از مقامات محترم هم خواهش مي کنم اگر آقای خالد مشعل فارسي نمي تواند بخواند چهار تا کتاب عکس دوره ی جنگ را به ايشان بدهند که واقف بشوند خيلي لازم نيست نگران جنگيدن ما باشند، ما هنوز از گرفتاری های قبلي راحت نشده ايم که ايشان نسخه ی بعدی را دارند مي پيچند

نظرات

پست‌های پرطرفدار