رئيس جمهور جزاير قناری
رئيس جمهور جزاير قناری سپس در ادامه ی نطق خود اعلام کرد
حالا اگر يک مقام مسئولي در ايران اين حرف ها رو مي زد ممکن بود توی اون شهرستان ولوله به پا بشه، يک چيزی شبيه به ماجرای تاتر ايرانزمين، ولي خوب رئيس جمهور جزاير قناری که يک شباهت اسمي با آقای احمدی نژاد خودمون داره در يک شهری که اتفاقأ همنام شهرستان خاش در سيستان و بلوچستان هست چنين افاضاتي رو ارائه فرمودند
چون رئيس جمهور جزاير قناری مرتب با سران جهان مي شينه فالوده مي خوره به هر حال امکان سنجي کرده و رهنمود داده ديگه. چند سال پيش هم مشابه همين رو نخست وزير تايلند گفته بود، چقدر گير دادن تو ايران که اگر گذرنامه ی مسافری مهر ورود به تايلند خورده باشه مي ره اونجايي که عرب ني انداخت. حالا رئيس جمهور جزاير قناری هم از همين حرف ها مي زنه
تقصير الپره که نوشته بود نابود شدم نگران شديم

نظرات

پست‌های پرطرفدار