آقای احمدی نژاد! سلطان قلب ها
اين آقای احمدی نژاد که حرف از قلب عالم اسلام مي زند معلوم مي شود تاريخ و جغرافيا هم بلد نيست علاوه بر سياست
اولأ قلب عالم اسلام مکه است. اگر بنا بود قلب در بيت المقدس باشد پيغمبر اسلام قبله را از آنجا تغيير نمي داد
در ثاني، اگر بنا بر قلب و قلب يابي باشد خوب اسرائيلي ها هم مي توانند بگويند قلب های ما در شهرهای شوش و تويسرکان ايران است. چرا؟ مقبره ی دو تا از پيامبران قوم يهود در اين دو شهر است، يکي دانيال نبي و ديگری حيقوق (حبقوق) نبي. به همين منوالي که آقای احمدی نژاد بخواهد پيش برود اسرائيلي ها هم برای آزاد سازی اين دو مقبره بايد راه بيفتند به طرف ايران. هندی ها هم قلبشان در کنار "کوه نور" در موزه ی جواهرات ايران است که در زمان نادرشاه افشار از هند به ضرب شمشير تصاحب شد، پس هندی ها هم از اين طرف راه بيفتند برای قلب گرداني. ما هم قلبمان در باکو و تفليس و سمرقند و بخارا و قونيه و بحرين است پس شال و کلاه کنيم برای تصاحب قلوبمان
اين برادر احمدی نژاد که حالا سلطان قلب ها شده چه توجيهي برای اعاده ی قلب های ملت های ديگر دارد؟ بلاخره آن بندگان خدايي که سال هاست قلبشان در ايران است مي توانند ادعايشان کنند؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار