گفتمان
محتشمي‌پور (كه در دانشگاه اروميه سخن مي‌گفت) سپس از حاضرين در نمازجمعه تهران كه نسبت به سخنان جنتي واكنش نشان نداده‌اند انتقاد كرد و گفت: چرا در بين آن همه جمعيت كسي پيدا نشد كه به اين آقا بگويد شما از چه جايگاهي اين حرف‌ها را مي‌گوييد؟ روزنامه ی اقبال
وي (محتشمي پور در مراسمي كه ....) خطاب به معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور كه در مجلس حضور داشت، گفت: آقاي ابطحي به رييس جمهور بگوييد كه به مناسبت شهادت اين رهبر فلسطيني عزاي عمومي اعلام كند. خبرگزاری دانشجويان ايران
محتشمي پور: چرا در بين آن همه جمعيت كسي پيدا نشد كه به اين آقا بگويد شما از چه جايگاهي اين حرف‌ها را مي‌گوييد؟
توضيح بيشتر احتمالأ لازم نداره

نظرات

پست‌های پرطرفدار