وزارت چاپارخانه و بيسيم قصر و بوق اجنبي
اين اسم وزارت خانه های ايران هم اسباب خنده شده. در سايت فارسي ی رياست جمهوری به عنوان اسم يک وزارت خانه نوشته شده" وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات" در همون سايت رياست جمهوری اما به زبان انگليسي اسم همين وزارت خانه شده" وزارت پست و تلگراف و تلفن". حالا به چه زباني به اين حضرات خارجي بايد حالي کرد به پير به پيغمبر در خيابان های شهرهای ما خبری از شتر و درشکه نيست؟ حتمأ يک جايي هست و ما نمي بينيم که هيچکس در رسمي ترين وب سايت جمهوری اسلامي به صرافت نيفتاده تا اين اسم وزارت خانه رو به اسم جديدش ترجمه کنه
ضمنأ
چند روز پيش با يکي از دوستان محترم در روزنامه ی شرق حرف مي زدم و از باب انتقاد همکارانه يک حرف هايي زدم. فرمودند انتقاد بي ماخذ مي کني. يکي از همون انتقادها رو ماخذش رو خدمتشون عرض کردم حالا اين يکي رو هم تقديم مي کنم. اول بپرسم آيا اينروزها حرف زدن به سبک آقای حسني، امام جمعه ی اروميه، بين بقيه ی مسئولان هم مد شده يا اشکال از نويسنده ی خبره؟ مثل اين جمله ی آقای انصاری، معاون رئيس جمهور که: "همه كارهايى كه من در اين پژوهشكده ديدم محيط زيست دوستانه است و پژوهشگران اين موسسه همگى نگرشى محيط زيستى دارند". فايل پي دی اف همون صفحه رو هم ديدم که نکنه اشتباه کرده باشم، که البته درست ديده بودم. ده بيست تای ديگه هم هست مربوط به روزهای ديگه، که بدونن روزنامه رو مي خونم

نظرات

پست‌های پرطرفدار