حکايت اون کاريکاتور قديمي
چند سال پيش هفته نامه ی گل آقا يک کاريکاتوری رو روی صفحه ی اولش گذاشته بود که هنوز که هنوزه وصف حال جمهوری اسلاميه. توی کاريکاتور دو سه نفر داشتن با کاسه روی سر يک عده ای که توی صف بودن آب مي ريختن. يک گروهي هم جدا از اين ها دورتر منتظر ايستاده بودن. يکي از ناظران صحنه از بغل دستيش مي پرسه اينجا چه خبره، اون يکي جواب مي ده اين گروه اول ويدئو فروش بودن که حالا که فروش ويدئو آزاد شده دارن روسرشون آب توبه مي ريزن. اونايي هم که دورتر ايستادن ماهواره فروش ها هستن که منتظرن فروشش آزاد بشه روی سر اونا هم آب توبه بريزن
حالا همه ی عالم منتظرن که بلاخره جمهوری اسلامي بعد از سالياني از خواب بيدار بشه و تازه متوجه بشه نبايد گرفتاری های داخليش رو به شبکه های تلويزيوني ی خارجي ببنده. مثلأ همين امشب قراره بعد از يک هفته تبليغ تلويزيوني مستندی به نام فحشا پشت پرده از شبکه ی اس بي اس پخش بشه. اين مستند رو از داخل ايران تهيه کردن پس لاجرم به شيوه ی تبليغاتي ی جمهوری اسلامي بايد هدف سازندگان اين مستند تخريب چهره ی ملکوتي اهل حکومت باشه. بدبختي از اين بالاتر هم مي شه که يک سيستمي اونقدر خودش رو به عرش ببره که نتونه يک سر سوزن هم خودش رو تحمل کنه. آخه کجای دنيا مي شه ادعا کرد که فحشا و روسپيگری وجود نداره؟ همه جا کم و بيش هست. اما لااقل هر کشوری به تناسب وضعيتش سعي مي کنه اون گروهيشون رو که از فرط فقر مادی و نابساماني های اجتماعي به روسپيگری رو مي آرن به زندگي ی عادی برگردونن (بعضي ها هم که بدون واهمه و کمبود اجتماعي روسپيگری رو شغل مي دونن) ، اونوقت جمهوری اسلامي از بس خودش رو به اوليا و انبيا چسبونده طاقت نداره اعتراف کنه که در حکومت خودش فحشا از نوع فقرش وجود داره يا مثل ايدز اونقدر لاپوشونيش مي کنه تا بلاخره وقتي صداش در بياد که ديگه راهي برای درمانش وجود نداشته باشه. حالا بايد بمونيم منتظر تا اينکه بلاخره آب توبه رو هم سر ماهواره فروش ها بريزن بلکه جمهوری اسلامي به اندازه ی يک نخود از عرش پائين بياد

نظرات

پست‌های پرطرفدار