چماق ارادتمندان با نمک و فلفل محلي
در اينکه آقای جنتي هر روز يک جور هزينه برای مردم و کشور درست مي کنه شکي وجود نداره. در اين که ايشون موضوع تقسيم و تفکيک قوا رو هم به خوبي رعايت مي کنن و زحمت سخنراني کردن رو از روی دوش هاشمي شاهرودی برداشتن هم ديگه گلي به گوشه ی جمالشون. اما فيمابين اين حرف ها دو سه تا موضوع جای تشکر داره و يکي دو تا هم نياز به ارائه ی توضيح بيشتر از طرف ايشون. قسمت تشکرش اينه که با حرف های آقای جنتي معلوم شد بلاخره بعد از بيست و شش سال حالا هر کسي اعدام مي شه قبلش پرونده ش کامل شده، که خوب پيشرفت بزرگيه. يعني همه ی مردم ايران که به هر حال يک جايي توی دم و دستگاه آقای جنتي و دوستان بلاخره يک پرونده ای دارن مي تونن تصور کنن که تا تکميل نشدن پرونده شون به تيرغيب دوستان آقای جنتي گرفتار نمي شن. تشکر دوم هم اينه که ايشون به سلامتي بعد از بيست سال همون حرفي رو در مبارزه ی مسلحانه زدن که دار و دسته ی رجوی در اين مدت مي زدن. يعني ته قضيه اينه که هر دو سر يک سفره نشستن، فقط گرفتاری بر سر تعيين هزينه ايه که روی دوش هوادارانشون مي ذارن. اما اون نکته ای رو که ايشون خوبه توضيح بدن اينه که آقای جنتي قبل از شغل فعليشون در شورای نگهبان چند وقتي امام جمعه ی شهر اهواز بودن. در همون دوره ی ايشون اون بزن و بکش دانشگاه جندی شاپور هم پيش اومد که تر و خشک رو با هم سوزوند و باعث مهاجرت تعداد بسيار زيادی از استادان و دانشجوهای زبده ی اون دانشگاه به خارج از کشور شد. اونقدر هم اون آش شور شد که خود آقای جنتي مجبور شد مستقيمأ از طريق راديو اهواز به هوادارانشون فرمان آتش بس بده. هنوز هم جراحات اون فرمان حمله ی مسلحانه با تفنگ و چاقو و چماق مزين به ميخ از شهر اهواز و ميان اهل دانشگاه پاک نشده. حالا از جهت تنوير افکار عمومي خوبه ايشون به هوادارن فعلي شون بفرمايند تکليف بعضي هواداران اون موقع ايشون که هنوز سر پيری توی اهواز مجبورن متلک های ديگران رو تحمل کنن که چطور برای چند صد تومن فردای اون روز با چماق ميخ زده کنار دانشگاه رژه مي رفتن و زنده باد جنتي مي گفتن چي شد؟ اين هواداران فعلي ی روش های مسلحانه ی آقای جنتي که هر بار به اندازه ی يک انقلاب جديد هزينه ی مادی و معنوی به کشور تحميل مي کنه خوبه قبل از ميخ کاری ی چماق های مربوطه يک سفر سياحتي-علمي به شهر اهواز داشته باشن که بدونن حضرت جنتي از همون وقتي که اونجا تشريف داشتن چه بذر کينه ای رو اونجا کاشتن که هر چي که مي گذره ثمراتش بدتر مي شه

نظرات

پست‌های پرطرفدار