شعار انتخاباتي: جهت تحقق شعار خنده بر هر درد بي درمان دواست
به محسن رضايي رأی بدهيد
بابا اين محسن رضايي که اصلأ بايد کمدين مي شد. اين مجمع تشخيص مصلحت چرا برای حل مشکل اوقات فراغت از وجود چنين گوهر گرانبهايي استفاده نمي کنه، بلکه بشه صادرش هم کرد. از طرح تا اجرا همه در محسن رضايي يک جا جمع شده. نمونه: اينجاست. وقتي يک کانديدای رياست جمهوری رو که برای قضای حاجت عجله داره سوال پيچ مي کنن نتيجه ش کولاک مي شه

نظرات

پست‌های پرطرفدار