اندر فضايل کانديدای محترم جناب آقای ولايتي، يا سوتي آقای ولايتي
اول بخونيد به نقل از شرق
"وزير امور خارجه سابق با اشاره به ديدارى كه در ايام وزارت با رئيس جمهور وقت لهستان داشته است، افزود: رئيس جمهور لهستان در آن ديدار گفت كه با روى كار آمدن دموكراسى دينى در كشور شما مردم دنيا حتى جهان مسيحيت هم متمايل به حاكميتى دينى شد، مثلاً در كشور ما كسى كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى شود به نوعى حكم تنفيض را در واتيكان از پاپ مى گيرد". اين فرموده ی ايشون هم در ميان مردم کاشان بوده
موقعي که ايشون در مسند وزارت خارجه بودن رئيس جمهور لهستان "لخ والسا" بود (والسا ده سال پيش دوره ی رياست جمهوريش تموم شد). لخ والسا به دليل رهبريت تظاهرات و رهبريت اتحاديه ی کارگران لهستان موسوم به همبستگي و درست به دليل حمايت پاپ ژان پل دوم از تظاهرات (که خودش هم لهستاني بود) بعد از پيروزی و انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهوری برای قدرشناسي از پاپ راهي ی واتيکان شد. اين رو ديگه همه ی عالم و آدم مي دونن. قبل از والسا، ژنرال ياروزلسکي رئيس جمهور لهستان بود و بعدش هم الکساندر کواشينسکي. ياروزلسکي عضو کميته ی مرکزي ی حزب کمونيست لهستان بود، کواشينسکي هم اساسأ عضو اتحاديه ی دانشجويان سوسياليست لهستان بوده که خودش محصول تشکيلات رژيم کمونيستي ی قبلي ی لهستان بود. جز والسا هيچکدوم از قبلي ها و بعدی به ديدار پاپ نرفتن که مثلأ حکم رياست جمهوريشون رو تنفيض کنه. بنابراين در کشور لهستان هيچ همچه قانوني نبوده که حکم رياست جمهوری رو پاپ تنفيض کنه. لابد والسا يک حرفي زده مترجم آقای ولايتي هم يک حرف ديگه ای تحويلشون داده، يا محض خودشيريني خود جناب ولايتي دو تا هم روی اون حرف گذاشته تحويل داده به مقامات بالاتر. اين که جناب ولايتي برای انتخابات مجبوره اطلاعات عمومي ش رو از امور خارجي به مردم نشون بده نه تنها بد نيست بلکه اقلأ مي فهميم در دوره ی ايشون توی وزارت خارجه چه خبرها بوده

نظرات

پست‌های پرطرفدار