کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - دوازده


بدترين اتفاق ممکن اين است که خلبان هواپيما اول از همه با چتر نجات بپرد بيرون.

Connie Hedegaard، رئيس کنفرانس کپنهاگ استعفا داد. هشت دقيقه پيش. خلاص.

نظرات

پست‌های پرطرفدار