کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - شانزده


فکر می‌کنيد ساعت چند باشد؟ به سلامتی‌تان همين الان ساعت 3 و پنج دقيقه‌ صبح نوزدهم دسامبر است. برای اين که خيلی بدانيد ساعت 3 صبح اينجا در مرکز رسانه‌ای کنفرانس چه خبر است همين عکس‌های پايين را که ببينيد کافی‌ست. هنوز ملت دارند حرف می‌زنند توی سالن‌ها.

يعنی من توی دوران سربازی هم اين مدلی نگهبانی نداده بودم که حالا برای سازمان ملل دارم کار می‌کنم. سازمان ملل هم که به اينجانب می‌رسه اينطوری از آب درمياد.


نظرات

پست‌های پرطرفدار