کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - هشت


من تا ايران بودم خيلی راديو مونت کارلو می‌شنيدم. البته بخش عربی‌اش را که به نظرم يک سر و گردن از همه‌ی راديو‌های عرب‌ زبان بالاتر است می‌شنيدم. اگر اهل راديو شنيدن باشيد و راديو مونت کارلو را هم شنيده باشيد صدای تاتيانا را هم شنيده‌ايد. اين تاتيانا در واقع مجری برنامه‌های علمی و محيط زيستی راديو مونت کارلوست و صدای خيلی خوبی هم دارد. اصلن هم لبنانی‌ست. اين چند روز کنفرانس ميزهای ما روبروی همديگه‌ست و تازه ديروز کشف کردم که اين تاتيانا همان مجری راديو مونت کارلوست. در واقع يک گروه از شبکه France 24 اينجا هستند که تاتيانا هم با همان گروه آمده.

ديروز که با هم گپ می‌زديم گفت تو می‌دانی اين عکس چه کسی‌ست؟ ديدم عکس مجيد توکلی را گذاشته‌اند روی وبسايت فرانسه 24. همان عکسی که خبرگزاری کودتاچی‌ها از مجيد گذاشته. کلی با هم درباره‌ی موضوع حرف زديم. بعد هم زير عکس مجيد عکس بنی‌صدر را هم گذاشته‌اند. خودتان ببينيدشان اينجا. معصومه ناصری يک گفتگويی با بنی‌صدر درباره‌ی داستان خروجش از ايران انجام داده که توی وبلاگش هست و بنی‌صدر گفته که من با لباس نظامی از ايران خارج شدم، آن هم با هواپيما. نشانی‌ نوشته‌ی معصومه را پيدا کنم می‌گذارم همينجا. خلاصه همين داستان را هم برای تاتيانا گفتم.

در نتيجه، ايشان از اهل وبسايت عربی فرانسه 24 خواست که در انتهای خبر مربوط به مجيد توکلی توضيح کوتاهی بنويسند که اين عکس تقلبی‌ست. کلی هم عکس‌های بامزه‌ زير خبر هست. خودتان ببينيد اينجا.

حالا وسط کنفرانس تغيير اقليم از اين عمليات ژانگولر هم داريم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار