کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - سيزده


ا.ن سخنرانیش رو شروع کرد همين الان. ملت دارند شديدن متلک ميگن بهش توی سالن رسانه‌ها. خيلی خبرنگارها هيجانزده شدن. باز داره به ملت ميگه همکاران گرامی.

نظرات

پست‌های پرطرفدار