کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - چهارده


ا.ن رفت توی خريد سلاح. معلوم نيست خريد سلاح چه ربطی داره؟ رفت توی امريکا و امپرياليسم. اصلن اين بابا تعطيله. ميگه برگرديد به يکتاپرستی برای اينکه آب و هوا تغيير نکنه.


نظرات

پست‌های پرطرفدار