جمعه برای زندگی


فکر کردم امروز که علی پيرحسينلو يعنی الپر خودمان و همسرش فاطمه ستوده را گرفته‌اند و صدای‌مان به آن‌ها نمی‌رسد بايد چه کار کنيم. گريه و زاری کنيم که او را گرفته‌اند؟ خوب اين که کودتاچی‌ها را خوشحال‌تر می‌کند. حرف هم نزنيم که باز خوشحال‌تر می‌شوند که صدای‌شان را بريديم. فکر کردم بايد اين جماعت را حالی‌شان کرد که با همه‌ی اين بگير و ببندها حال همه‌مان خوب است چون می‌دانيم کودتاچی‌ها دارند دست و پا می‌زنند که از سيل در امان بمانند.

دعوای ما با کودتاچی‌ها دعوای زندگی‌ست. بايد مطمئن‌شان کنيم که هر کاری کنند اين را نمی‌شود از مردم گرفت. "جمعه برای زندگی" برای همين اطمينان دادن است.

اين هفته "جمعه برای زندگی" برای الپر و همسرش.

و نويسندگان امروز:

مجيد آل ابراهيم: ستار الناموس

Katiana Murillo: Bocas del Toro: Panama´s Natural and Cultural Paradise

پرشين سعيد واقفی: واکن بابا واکن

لادن: من و اسرائيل و فرندفيد


نظرات

پست‌های پرطرفدار