يک هفته با پژواک

دو ساعت پيش جشنواره رودخانه در بريزبن شروع شد. طبق معمول با آتش بازی مفصل و عبور يک هواپيمای جنگی F111 از فراز رودخانه. پژواک هم همانجاست و لابد برای هفته‌ی آينده خبرهای امشب را از زبان او می‌شنويد. ولی پژواک صمدانی، لادن کريمی، پرشين سعيد واقفی و سپيده يزدان برای "يک هفته با پژواک" امروز خيلی خبرها دارند. از گردشگری و ورزش و ادبيات تا استرالياگردی.

کم‌کم برنامه‌ی راديويی انگليسی هم دارد آماده می‌شود و با يک گروه ديگری می‌رويم به جهانگردی. ولی حالا برای "يک هفته با پژواک" اول از همه درباره‌ی ملبورن، کوالالامپور، چند شهر اروپايی و ايرانی، و همين بريزبن خبرهای مختلف می‌شنويد.

اين هم "يک هفته با پژواک" اين هفته.


فايل برای داونلود


تمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به پژواک صمدانی، لادن کريمی، سپيده يزدان و پرشين سعيد واقفی و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد

استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع است


نظرات

پست‌های پرطرفدار