جمعه برای زندگی

شما نمی‌دانيد "جمعه برای زندگی" اين هفته چه خبر است. يک نگاهی بيندازيد آن پايين نوشته ببينيد چند نفر امروز اينجا هستند. "جمعه برای زندگی" پر از انرژی‌ست.

حتی اگر يک نفر هستيد و توی خانه‌تان تنها نشسته‌ايد برای چند دقيقه از خر شيطان بياييد پايين و بزنيد و برقصيد. خودتان را خفه کنيد با رقص و آواز. بابا به کائنات برنمی‌خورد که شما خوش باشيد. يعنی جور درنمی‌آيد که کائنات با خوشی مردم اوضاع‌شان به هم بريزد. شما به اجناس تقلبی اعتماد نکنيد.

اگر هم دو نفريد و از اين بزن و برقص امروز "جمعه برای زندگی" کک‌تان نمی‌گزد حتمأ به زور خودتان را نگه داشته‌ايد که مبادا آن يکی يک چيزی بگويد بهتان بربخورد. بعد هفته‌ی آينده که هفت روز از عمرتان گذشت ننشينيد غصه بخوريد که چه زود گذشت ها.

يک کمی کوتاه بياييد بعد خودتان متوجه می‌شويد رقص و پايکوبی‌‌تان آنقدر انرژی برای‌تان توليد کرده که هزار جور سختی را می‌توانيد تحمل کنيد. هيچکس تضمين نداده که دوباره به امروز برمی‌گرديد. زندگی همين الان است.

من اين حضرات را از کار و زندگی و خواب و خوراک انداخته‌ام که برای امروز بنويسند. حالا از من که دعوت کردن. از هر چيزی که فکر کنيد نوشته‌اند. بعد از اين که خودتان را با آواز بختيار صالح به عرق کردن انداختيد برويد سراغ نوشته‌های امروز و لذت ببريد. اگر خودتان اهل خوشی نيستيد دست کم برای چند دقيقه در هفته بگذاريد خر شيطان زندگی کند .. والا.
اين همه نوشته‌های امروز:

مريم نبوی نژاد: بررسی ادعای آقای ترنر

لوا زند: پاماروزگزم و شعار تابستان

پرشين سعيد واقفی: جشنواره جشنواره

سيبيل طلا: ور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم؟

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی، قسمت دوم، رزم نخست

لادن کريمی: وقتی بايد غذا بخوريد

نظرات

پست‌های پرطرفدار