جمعه برای زندگی

"جمعه برای زندگی" بدون سرحال بودن آدم‌ها به جايی نمی‌رسد. در نتيجه اگر می‌بينيد امروز صفحه را ديرتر از هميشه گذاشتم روی وبلاگ مربوط به اين است که رفتم برای ديدن و شنيدن "جمعه برای زندگی" يک کمی سرحال‌تر از اين بشوم.

از امروز همه دارند برای مسابقه‌ی روز يکشنبه آماده می‌شوند. البته جدا از مسابقه‌ی کيک پزی، يک آدم هنرمندی هم قرار است ساخته‌های چوبی‌اش را بياورد برای بازديد علاقمندان بگذارد در کنار مراسم مسابقه. هفته‌ی پيش هم يک هنرمند ديگری به نظرش رسيده بود که مجسمه‌هايش را بياورد و برای نمايش بگذارد در محل مسابقه. اگر اهل کارهای هنری هستيد و دوست داريد ديگران بشناسندتان خبر بدهيد که در همان اطراف مسابقه يک جايی برای‌تان پيدا کنيم که کارهای‌تان را نمايش بدهيد.

خوب حالا برای اين که شور مسابقه را با نوشته‌های "جمعه برای زندگی" ترکيب کنم امروز يک موسيقی خيلی حسابی از سوزان تميم گذاشته‌ام برای "جمعه برای زندگی".


و نوشته‌های امروز:

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی، قسمت چهارم، طرح توجيهی

لادن کريمی: هفته‌ای با بلایای طبیعی و غیر طبیعی

پرشين سعيد واقفی: انتخاب منتصبين

نظرات

پست‌های پرطرفدار