جمعه‌ برای زندگی

من می‌دونم جمعه‌ها بدون يک صفحه‌ی خيلی حسابی با نويسنده‌های سرحال اصولأ جمعه بشو نيست. بنابراين اين هم "جمعه برای زندگی" اين هفته.

امروز داشتم رانندگی می‌کردم و بارون می‌اومد. گفتم وسط اين بارون بايد موسيقی خيلی ملايم گذاشت و سلانه سلانه به طرف خانه رفت. منتها "جمعه برای زندگی" موسيقی آرام برنمی‌دارد و طبيعتأ سلانه سلانه‌ای هم در کار نيست.

در نتيجه "جمعه برای زندگی" هيجان انگيزتر از روزهای عادی‌ست و باز هم در نتيجه می‌توانيد روز جمعه برويد زير باران بزنيد و برقصيد. "جمعه برای زندگی" را نبايد از دست داد.

به نظرم موسیقی امروز نيازی به توضيح ندارد. از طرف حضرات متولد اردیبهشت به باقی ماه‌ها. از اين به بعد برای همه‌ی ماه‌ها موسيقی خاص می‌گذارم. اين يکی مربوط به ارديبهشت ماه. تنها توضيح به درد بخور اين است که بلاخره اين يک روز را به خودتان آتش بس بدهيد.
اين هم نويسنده‌های امروز:

پرشين سعيد واقفی: یعنی گیر دادما

لادن کريمی: مالزی و چند همسری

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی، قسمت سوم، چطور می توانیم همیشه مهندس باشیم

بوی بارون، قهوه، سيگار: سفارش نون سنگک با پنیر و گردو

شهره منشی پوری: اندک اندک

نظرات

پست‌های پرطرفدار