جمعه برای زندگی

اين هفته هم "جمعه برای زندگی" داريم. يعنی نمی‌شود نداشت. انرژی بزن و برقص "جمعه برای زندگی" را نمی‌شود ناديده گرفت.

امروز "جمعه برای زندگی" پنج تا نويسنده از اين طرف و آن طرف دنيا دارد که دعوت‌شان کردم برای نوشتن و حالا نوشته‌های‌شان را می‌خوانيد. يکی دو تا نويسنده‌ی ديگر هم تا آمدند بنويسند آنقدری دير شد که فکر کردم نوشته‌های‌شان را بگذارم برای هفته‌ی آينده که بخوانيد.

آنقدری نوشته‌های امروز خواندنی هستند که به نظرم فقط موسیقی را بگذارم توی صفحه و تمام.

اين خواننده‌ای که امروز صدا و تصويرش را می‌شنويد و می‌بينيد شابا نبيله‌ست که اهل کشور مغرب هم هست. باقی‌اش را خودتان ببينيد.
و نوشته‌ای امروز:

آزاده عصاران: بريدن از گذشته

پرشين سعيد واقفی: هفت فیلم که باید دید

لادن کريمی: ايرانی‌ها در مالزی

ابراهيم خندان: خاطراتی از يک طرح ملی، قسمت اول: به ميدان جنگ خوش آمدی

اسدالله امرايی: جوراب شلواری

نظرات

پست‌های پرطرفدار