روزنامه نگاران ايرانی، شماره ششم

اين هم شماره ششم نشريه روزنامه نگاران ايرانی. سردبير اين شماره نسيم راستين بود که مطالب اين شماره را می‌توانيد در وبلاگش، آئورا، بخوانيد. طراحی صفحه‌ی قابل چاپ نشريه هم کار رضا گنجی، آبچينوس، است.


نظرات

پست‌های پرطرفدار