جمعه برای زندگی

"جمعه برای زندگی" آمد، طبق معمول.

از امروز برای مقدمه‌ی "جمعه برای زندگی" تصميم گرفته‌ام دعوت‌تان کنم که اگر موفقيتی توی زندگی‌تان به دست آورده‌ايد، هر چه که هست، همان را کوتاه بنويسيد تا بگذارم اينجا برای اين که ديگران تشويق بشوند به اين که فکر کنند موفق بودن کار پيچيده‌ای نيست. حتی اگر تا به حال بلد نبوديد کيک بپزيد و حالا ياد گرفته‌ايد همان را بنويسيد.

دلگير نشويد از اين که گاهی برای زحمتی می‌کشيد همان موقع جواب نمی‌گيريد. يک کمی صبر کنيد و بگذاريد زمان برای‌تان موضوع را حل کند. اگر زحمتی که به خودتان داده‌ايد باعث شده که در يک کاری يا مهارتی صاحبنظر بشويد مطمئن باشيد زحمت‌تان به هدر نرفته و نتيجه‌اش را دير يا زود می‌گيريد. بر خلاف اين که خودتان را سرزنش کنيد، به خودتان روحيه بدهيد و از روحيه‌تان انرژی بگيريد. همين را می‌گويند اعتماد به نفس و موفقيت.

کوتاه از خودتان بنويسيد برای ديگران.

و اما "جمعه برای زندگی". از بس که اين هفته چپ و راست باران آمد ياد مازندران افتادم. پيش خودم گفتم امروز برای بزن و برقص "جمعه برای زندگی" برويم مازندران. حالا خودتان که بشنويد متوجه می‌شويد چه بزن و برقصی‌ منتظرتان است.و باقی مطالب:

ليلا (ملبورن): کتابخوان

اسدالله امرايي: (ايران): راننده حواس پرت (ايوان ايگوئث)

ميم ميم (ايران): يادداشت‌های پراکنده از روزگاری که گذشت (قسمت ششم)

پرشين سعيد واقفی: گيرستون پنجم.نظرات

پست‌های پرطرفدار