شيريني ليمويی با قاسم و جاسم

يک چيزی يادتون بدم که صاف بزنين توی شيرينی پزی و روی قنادی محل‌تون رو کم کنين.

همين اينجانب با همين دستورالعمل يک گروه ده نفره رو به يک حال و روزی انداختم که مدت‌هاس از اين مدل شيرينی که توی قنادی‌های می‌بينن نمی‌خورن که مزه‌ی شيرينی قبلی که از دستپخت اينجانب خورده بودن خراب نشه ...

قاسم بس ... چه وقت آماده ميشه؟

حالا اگه گذاشتم بخوری ... دستور ... 150 سی سی خامه‌ی سفت، 4 تا تخم مرغ ... 150 گرم شکر ... 200 سی سی آبليمو ...يک کمی پوست ليموی رنده شده ...

يعنی چقدر؟ ...

چی يعنی چقدر؟

پوست ليمو ...

يعنی اندازه‌ی يک قاشق غذاخوری ... جاسم نری دوباره ملاقه بياری بگی آقام گفته ها ... يک قاشق غذاخوری، خلاص ... خامه رو می‌ريزيم توی يک قابلمه‌ی کوچک و زيرش رو روشن می‌کنيم با شعله‌ی خيلی ملايم ...

... قاسم زيرش بايد زياد باشه ...

خانم‌ها آقايون به حرف اين آقا گوش نکنيد اجاق زير قابلمه‌ رو روشن کنين ملايم هم باشه ... جاسم شما دوست داری بذار روی زياد ...

قاسم خوب نمی‌پزه کاکا ...

چي بپزه؟ نخود لوبيا که نذاشتم توش ... خانم‌ها آقايون به حرف اين گوش نکنين اصلأ ...

حالا زود تخم مرغ‌ها رو توی يک کاسه‌ی کوچک بشکنيد و خوب به هم بزنيد ...

قاسم با پوست؟ ...

کاکا شما با پوست بقيه بدون پوست ... بعد شکر و آبليمو رو هم بهش اضافه کنين ... يک کمی بهم بزنين که خوب مخلوط بشن بعد بريزين توی خامه و آروم مخلوط رو بهم بزنين.

... که نپخته هنوز ...

خيلی هم پخته ... نخير گيجم کرد ... خامه که نبايد بپزه ... همه رو با هم مخلوط می‌کنين و خوب که مايعش يکنواخت شد از روی اجاق برمی‌دارين ... بعد مخلوط رو از يک صافی ريز رد ‌کنين ...

... قاسم ... آقام يک جوراب داره بيارم ...

شما از تو جوراب آقات رد کن ... بعد که آقات زد تو گوشت نگو چرا ...

بعد که مواد صاف شده رو ريختين توی يک کاسه پوست ليموهای رنده شده رو هم بريزين روی اون ...

خوب حالا از اينجا به بعد يک کار ساده بايد انجام بدين. از اين بيسکويت‌های به درد نخور بگيرين و با يک کمی آب خميرش کنين ...

از همين بيسکويت‌ها که آقات می‌خره منظورته؟ ...

خانم‌ها آقايون شما به اين جاسم گوش ندين ... منطورم بيسکويت خيلی معمولی و ارزون بود ... همين‌هايی که اصلأ خميرن ...

يعنی اگر بلد نيستين خمير بيسکويت درست کنين از اين بيسکويت‌ها بخرين ...

جاسم بس ... شما به اين گوش ندين ... از همين بيسکويت‌ها بخرين و خميرش کنين باهاشون شکل درست کنين، هر شکلی که دوست دارين، فقط گود باشه ... بعد از همين موادی که درست کردين بريزين توی اونا ...

قاسم درنمياد ...

چی درنمياد؟

هر شکلی که دوست دارم درنمياد ...

خوب معلومه اين که درست کردی در نمياد ... خانم‌ها آقايون اين آقا خمير رو لوله کرده معلوم نيست کجاش مي‌خواد مايع بريزه ... خنگ ... خمير رو شکل کاسه درست کنين ... کوچک و بزرگش به خودتون مربوطه در ضمن اگر قالب دارين که چه بهتر بذارين توی قالب ... بعد که قالب درست شد و خمير هم کاسه‌ای شد مايع رو بريزين توش و بذارين توی فر تا مايع خوب بگيره ...

... قاسم يادت رفت ... چون اول بايد فر روشن باشه ... نمی‌پزه و من يادت آوردم ... آقام تو را فراموش ...

خوب همين که جاسم گفت برای اولين بار ... آقاش هم دائم اينجاس ... فر رو زودتر روشن کنين ...

وقتی مايع سفت شد بيسکويت‌ها رو از فر دربيارين و بذارين خنک بشه ... بعد روی اون شکر نرم بپاشين ...

قاسم شکر نرم از کجا بياريم؟

همين شکر معمولی رو بريز توی آسياب نرم ميشه ...

حالا ما خونه‌مون آسياب نداريم چی؟ ...

خاکه قند بريز روش ...

قاسم يک کمی خاک قند داری قرض بدی؟

نه ندارم ... می‌تونی شکر رو بکوبی نرم ميشه ...

واويلا حالا کی بکوبه ... بعد حالا قاسم وقتی سرد شد چه کارش کنيم؟ ...

کاکا جاسم تو اصلأ حاليت هست چی ميگی؟ ... خوب سرد ميشه می‌خوريش ديگه ...

خلاف ادبه ولی قاسم خيلی زشته آدم شيرينی سرد بخوره ...

چی خلاف ادبه؟ ... خانم‌ها آقايون شما به اين جاسم گوش ندين سرد بخورين ... اين اصلأ سرش نمیشه ... فقط يادتون باشه اگر خمير زياد توی فر بمونه خشک ميشه ...

... قاسم من حالا يک سؤال خصوصی دارم که نميشه جلوی اين حضرات بگم ... ولی ... اين صدا رو کم کن ...

... ولی و زهرمار ... حالا ... .... ...


نظرات

پست‌های پرطرفدار